Idealiseringsfasen

Idealiseringsfasen også kaldet Lovebombingfasen eller Honeymoonfasen, består af:

Conditioningfasen (opdragelsesfasen)
Groomingfasen (forberedelsesfasen, der hvor du bliver trænet)
Discardfasen (kasseringsfasen)

Hele ideen med denne fase er en test der går ud på at finde ud af om narcissisten kan bruge dig, han kigger på hvad du kan give ham.
Der er 3 ting du skal kunne levere:

  1. Sex 
  2. Service
  3. Supply (forsyning)

Hvis du ikke kan opfylde mindst 2 af disse krav så bliver du kasseret og narcissisten rykker videre til det næste offer.

Du står tilbage og er helt forvirret over hvad der lige skete, for han er væk uden en forklaring, der er aldrig en afslutning eller forklaring og derfor bliver du efterladt med en følelse af forladthed, tomhed, ensomhed og en sorg over dette fantastiske eventyr allerede er ovre før det rigtigt startede. 

Du blev målt, vejet og fundet for let, det er sådan narcissisten opererer!

Denne fase hvor du bliver kasseret kaldes for Discardfasen (kasseringsfasen)